پادوک یک گیتار سحرآمیز

پادوک یک گیتار سحرآمیز

پادوک یک

داستان: گیتار سحرآمیز

تاریخ انتشار: پنجشنبه 14 شهریور 1398
از کتاب: کافه‌ی زیر دریا
نوشته‌ی: استفانو بنی
ترجمه‌ی: رضا قیصریه
نشر کتاب خورشید

...

موسیقی‌هایی که در این قسمت استفاده شده و می‌شنوید:

قطعه تیتراژ ابتدایی -  رضا کزازی
Marrow of the earth  - Opeth
Satisfaction  - The Rolling Stones
Crossroads  - Calvin Russell
Hey Joe  - Gary Moore